Засновники (запис №1419752)
ПІБ/Повне найменування
Бойченюк Іван Васильович
Парінова Марина Вікторівна
Пойда Андрій Миколайович