Засновники (запис №512934)
ПІБ/Повне найменування
В'язовченко Тарас Анатолійович
Донков Сергій Вікторович
Міхайліді Павло Миколайович